Veilige route

De Veilige Route betreft een aparte opvang voor een groep leerlingen die zowel sociaal als cognitief niet aan het gewone Praktijkonderwijs zou kunnen deelnemen. In de regel zou deze groep leerlingen mogelijk ook naar het VSO in Tilburg kunnen gaan. Om te voorkomen dat een grote groep leerlingen hierdoor naar Tilburg moet reizen is de Veilige Route opgestart.

De praktijkmogelijkheden bieden perspectieven voor deze groep. Leerlingen hebben een eigen groepsleerkracht en in elke groep een halftime klassenassistent. Zij nemen alleen in kleine groepen deel aan lessen bij vakdocenten onder begeleiding en op grond van mogelijkheden die individueel sterk kunnen verschillen. Intensieve begeleiding wordt zo mogelijk, de groep kan met regelmaat worden opgedeeld in kleinere niveaugroepen.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS