Schakelroute

De Schakelroute wijkt qua pedagogische opzet fundamenteel af van de schakelklassen. Dit leerarrangement biedt een positieve kans aan leerlingen binnen het praktijkonderwijs om sneller op te schakelen naar het VMBO. De ervaring leert dat alle leerlingen die deze route volgen slagen voor het VMBO examen. Hiermee nemen de kansen voor een doelgroep die eigenlijk geen diploma zou kunnen halen fors toe.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS