Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan is vastgelegd hoe SWV VO De Langstraat 30-09 het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. In het ondersteuningsplan zijn de schoolondersteuningsprofielen
van de deelnemende scholen opgenomen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Zie ook het ondersteuningsplan.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS