Ondersteuning

Over welke ondersteuning spreken we? We onderscheiden in ons verband de volgende vormen van ondersteuning:

  1. Basisondersteuning op schoolniveau
  2. Extra ondersteuning op schoolniveau
  3. Bovenschoolse ondersteuning
  4. VSO

Onderwijs heeft tot taak om kinderen hun sterke en zwakke kanten te laten ontdekken en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun sterke kanten, hen te leren om te gaan met hun zwakke kanten. Daarbij moet het onderwijs hen zodanig tijdig en passend ondersteunen in hun ontwikkeling dat zij naar hun vermogen in staat worden gesteld om een diploma of uitstroomkwalificatie te behalen, teneinde succesvol deel te kunnen nemen aan een vervolgopleiding of beroep.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS