Ondersteuningsplanraad

De medezeggenschap is georganiseerd in een ondersteuningsplanraad, samengesteld door afgevaardigden van de (G)MR’en ((gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden) van de aangesloten besturen of scholen, zijnde één personeelslid en één van de ouders/verzorgers per school. De ondersteuningsplanraad (OPR) functioneert op basis van een vastgesteld reglement, met inachtneming van de bepalingen van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). De voorzitter van de OPR is de heer R.J.M. Spohr, 06-10143996, ruudspohr@planet.nl.

Het bestuur stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS