Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het OPP wordt ingevuld voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning van de school.

In het OPP worden de persoonsgegevens de leerling vermeld. De intelligentiegegevens en de belangrijkste resultaten van het intelligentieonderzoek worden beschreven, indien deze onderzoeksgegevens aanwezig zijn. Ook wordt informatie over een eventuele diagnose van de leerling opgenomen.

Vervolgens worden de sterke kanten (bevorderende of stimulerende factoren) en aandachtspunten (belemmerende factoren) genoemd. De sterke kanten worden gezien als de kracht van de leerling, welke door school verder gestimuleerd kunnen worden. De aandachtspunten zijn belangrijk om op te noemen, zodat een beter beeld gevormd kan worden van de onderwijsbehoeften en welke ondersteuning hier het beste bij aansluit. Tevens wordt de ontwikkeling van de leerling op didactisch gebied in kaart gebracht. Naar aanleiding van al deze bovenstaande gegevens, wordt een uitspraak gedaan over het te volgen onderwijsniveau en de uitstroomverwachting: wat verwachten wij dat de leerling beheerst als hij/zij onze school verlaat en naar welk type vervolgonderwijs zal hij/zij gaan en waar werken wij doelgericht en planmatig in samenwerking met leerling en ouders/verzorgers naar toe? Tot slot wordt aangeduid welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft om het uitstroomniveau te kunnen behalen. De uitstroomverwachting is gebaseerd op het totale beeld van IQ-gegevens, persoonlijkheids- en omgevingsfactoren, bevorderende en belemmerende factoren.

Het OPP zal minimaal eenmaal per jaar besproken worden, met zowel leerling, ouders, ambulant begeleider en school, zodat zij allemaal het ontwikkelingsproces kunnen blijven monitoren.

Een blanco format ontwikkelingsperspectief staat onder "links en downloads".

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS