Aanvraag extra ondersteuning

Op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de extra ondersteuning niet toereikend is. In overleg met de ouders, de onderwijsondersteuners binnen de school, eventueel externe partners zoals Jeugdzorg en na advies bij de ACT, maakt de school de afweging tot het aanvragen van een (tijdelijke) specialistische onderwijsondersteuning. Voorwaarde is dat binnen de school alles in het werk is gesteld om op eigen kracht, met ondersteuning van de eigen onderwijsondersteuners, aangevuld met ondersteuning vanuit jeugdzorg, uitval te voorkomen en het leerproces te continueren. Na overeenstemming hierover met de ouders wordt de aanvraag in gang gezet bij de ACT.

Bij aanvraag extra ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling opgesteld.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS