Ouders

De rol van de ouders en de school bij opvoeding en onderwijs is gelijkwaardig, doch de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning ligt primair bij de school (schoolbestuur). Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Waar ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind, is de school verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn nauw met elkaar verbonden. Ouders en scholen moeten gezamenlijk optrekken om het kind maximale kansen te bieden.

Hiermee geven we aan dat ook ouders een taak en inspanningsverplichting hebben met betrekking tot de opvoeding van hun kind op de scholen.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS