De zorgcoördinator

De zorgcoördinator houdt zich bezig met de praktische uitvoering van zorgondersteuning in de school en draagt zorg voor de organisatie en inrichting van het zorgcoördinatorenoverleg.

De zorgcoördinator functioneert op basis van een door de school vastgestelde functiebeschrijving, waarbij de school zelf kiest voor een uitvoerende functie of naast een uitvoerende functie ook een coördinerende functie. De zorgcoördinator vormt een belangrijke spil in de zorgstructuur van de school en vormt met het directielid in het schooloverleg de schakel tussen school en samenwerkingsverband. De zorgcoördinator en het directielid zijn ook de functionarissen die de schakels en zegsmannen zijn voor de voorzitter van de ACT (Advies Commissie Toelating) en de directeur van het samenwerkingsverband. Ook in de communicatie tussen scholen zijn de zorgcoördinator en directeur de zegsmannen.

Hiermee wil het samenwerkingsverband vastleggen dat ondersteuning aan leerlingen in scholen en communicatie tussen scholen wordt gekanaliseerd en dat de één loketfunctie van scholen vorm krijgt. Het samenwerkingsverband wil hiermee voorkomen dat door allerlei functionarissen in de school op verschillende niveaus wordt gecommuniceerd over leerlingen die gediend zijn met een andere vorm van ondersteuning of andere school of opleiding.

Voor de contactgegevens van de zorgcoördinator kunt u contact opnemen met de betreffende school, zie ook 'onze scholen'.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS