Toelatingsroutes

De toelating vindt plaats via een centrale aanmelding op de scholen. In het ondersteuningsplan is opgenomen met welke criteria er wordt gewerkt. Wel is het zo dat scholen voor hun schoolsoorten aparte plaatsingscriteria hanteren, zie daarvoor de sites van de deelnemende scholen. De algemene voorwaarden tot toelating zijn:

  1. Er is plaatsruimte op de school van aanmelding.
  2. Ouders respecteren de grondslag van de school.
  3. Voor de leerling geldt dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma of een plek op de arbeidsmarkt.
  4. De ouders moeten bij aanmelding aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
  5. De gevraagde extra ondersteuning moet door de school geleverd kunnen worden om een diploma te behalen.

Zie ook de toelatingsroute voor nieuwe leerlingen.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS