Samenwerking met andere samenwerkingsverbanden

Het SWV VO De Langstraat 30-09 werkt samen met andere samenwerkingsverbanden, waaronder het SWV PO 30-10 (Primair Onderwijs). Het SWV PO 30-10 en het SWV VO De Langstraat 30-09 adviseren de POVO-werkgroep (overlegplatform Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs) die verantwoordelijk is voor de doorstroomorganisatie PO-VO. Zie voor meer informatie de website van POVO: http://www.overlegpovo.nl.

Ook is het SWV lid van het Platform Passend Onderwijs en komt dit verband meerdere malen per jaar met de collega’s van SWV’n uit Brabant en Zeeland bijeen als SWV Regio Zuid-West Nederland. Op deze bijeenkomsten worden deskundigen en accountmanagers van OC&W uitgenodigd om op actuele thema’s elkaar bij te praten.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS