Aanvraag ACT
Voor een aanvraag bij de Advies Commissie Toelaatbaarheid (ACT) van het SWV VO De Langstraat 30-09 dient de aanvragende school via de webapplicatie Tommy een aanvraag in te dienen. Wij verwijzen u naar de handleiding Tommy en het juiste aanvraagformulier (zie hieronder).

Handleiding Tommy

Het aanvraagformulier ACT én handtekeningenformulier (beiden verplicht) gebruikt u voor de volgende aanvragen:
- Toelaatbaarheidsverklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
- Arrangement OPDC Boost
- Adviesvraag aan de ACT
- Aanvraag van de Trajectbegeleider

Aanmeldformulier ACT.docx

Handtekeningen set ACT.docx

Het aanvraagformulier PrO gebruikt u voor de volgende aanvraag:
- Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (PrO)

Aanmeldformulier ACT TLV Praktijkonderwijs.docx

Het aanvraagformulier Aanwijzing LWOO gebruikt u voor de volgende aanvraag:
- Aanwijzing LWOO

Aanmeldformulier ACT Aanwijzing LWOO.docx

Afspraken LWOO en PrO 2017-2018; versie 1 februari 2017.pdf

In het aanvraagformulier staat vermeld welke documenten dienen te worden toegevoegd.
Voor het OPP geldt dat iedere school in principe zijn eigen OPP heeft en deze kan toesturen, mits deze voldoet aan alle voorwaarden. In het aanmeldformulier staat vermeld waaraan het OPP moet voldoen.

Procedure ACT
Reglement ACT juni 2015.pdf

Overige procedure:
OZAPP handleiding SWV VO 3009 en SWV PO 3010.pdf

Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan 3009 2013 15.pdf

Appendix ondersteuningsplan 10-12-2015.pdf

Bijlagen compleet 04.pdf

Jaarplanning:

Jaarplanning 2016 en 2017 VO.pdf

Jaarplanning 2017-2018 VO (definitief).pdf

Jaarrekening SWV:
De jaarrekening van het SWV is op te vragen via het secretariaat van het SWV.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS