In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website
- gebruik(en): alle denkbare handelingen
- u: de gebruiker/bezoeker van de website
- content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is  niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Onze scholen
Copyright © 2017 SWV De Langstraat VO    |    Site by WIS